กลุ่มสนับสนุน

นางสาวโสพิษ ปลอดเขียว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สนับสนุน

นางคนึงนาถ ธรรมขันธ์

ครู คศ.3

นายณรงค์ วังปรีชา

ครู คศ.2

 

 482 total views,  2 views today