ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป

#ประกาศโรงเรียนชะอวด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

*** ม.1 สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
*** ม.4 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.1 >>>https://drive.google.com/file/d/1MKUYDQwWWOPTn3zejf3Ut8KCu82XhoV_/view?usp=sharing

รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ ม.4 >>>https://drive.google.com/file/d/1Ym4O6SSZ8SEgQPkTooBoGqApNtzRWo3s/view?usp=sharing

แผนผังห้องสอบ ม.1 >>>https://drive.google.com/file/d/18mf5NjiQi9YcJ20hoREDVucpii5A4Cp9/view?usp=sharing

แผนผังห้องสอบ ม.4 >>>https://drive.google.com/file/d/1T7rFjyDS65ESUXp8H161THlMl9-ygmB_/view?usp=sharing

มาตรการป้องกันCOVID-19 >>> https://drive.google.com/file/d/1lUw4wRwaWDLXz4ewvo3IUCM7bw9QCv18/view?usp=sharing