ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)

#ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

*** รับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

📌ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>
shorturl.at/eiqY3

✍🏻 สมัครเรียนได้ 2 รูปแบบ คือ
*** สมัครเรียนด้วยตนเอง ณ โรงเรียนชะอวด ตามวันและเวลาที่กำหนด
*** สมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ >>>
https://sites.google.com/view/newstudentchauat

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 083-274-0841 (ผอ.อนันทน์) หรือ 092-614-8455 (รองจิระภา)

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”