มัธยมศึกษาปีที่ 5/8 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน การสอนภาษาจีน ผ่าน แอปพลิเคชัน Tiktok ภายใต้โครงการเปิดบ้านครูจีน “ครั้งที่ 7”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาจีนได้ส่งนางสาวนาราภัทร เกิดด้วง
และนางสาวกนกวรรณ จันทร์แก้วนักเรียนสายศิลป์ – ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน การสอนภาษาจีน ผ่าน แอปพลิเคชัน Tiktok ภายใต้โครงการเปิดบ้านครูจีน “ครั้งที่ 7” (第七届汉教之家:汉语语言技能大赛)
จัดโดยสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

“ช.อ.ยุคใหม่>>>ช.อ. ที่ 1”

 

 

Loading