ขอชื่นชมนางสาวญาณิศา นวลแสง และนางสาวสโรชา ส้มอุ้ย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรมค่าย “เยาวชนนักพูดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต” ปี 2565 ระดับภาคใต้

โรงเรียนชะอวดขอชื่นช […]

Read more
1 2 3