มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, ห้องสมุดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)

วันนี้ คณะผู้บริหารโรงเรียนชะอวด นำโดย นายอนันทน์ แดงเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ, ห้องสมุดและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) และจะตามด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นลำดับถัดไปจนครบทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อเป็นการยกย่อง ชื่นชมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”

Loading