ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีเปิด ชมและเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2566

โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)
ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมพิธีเปิด ชมและเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2566 “กีฬาชุมชนเทศบาลสานสัมพันธ์” ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชะอวด ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดการแข่งขันร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลชะอวด โรงเรียนบ้านชะอวด และโรงเรียนชะอวด

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”