ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบการสอบแข่งขันวัดความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( CU PRETEST 2022 ) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบการสอบแข่งขันวัดความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
( CU PRETEST 2022 ) ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ทั้งนี้ หากนักเรียนตรวจสอบแล้ว พบว่ามีรายชื่อตกหล่นหรือมีข้อมูลผิดพลาดประการใดให้ติดต่อ
คุณครูชาญวิชัย ศรีวงศา โทร 085-8825129
หรือ รองจีระภา บุญไชย โทร 092-6148455