ชิญชวนนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมการสอบแข่งขันวัดความรู้ “CU Pretest 2022” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

#ประกาศ
โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)
>>> โรงเรียนชะอวดขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.6 เข้าร่วมการสอบแข่งขันวัดความรู้ “CU Pretest 2022” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

*** สมัครฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

*** คุณสมบัติ : เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนในอำเภอชะอวดและอำเภอใกล้เคียงที่มีนักเรียนมาศึกษาต่อที่โรงเรียนชะอวด

*** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

*** สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

📌ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> shorturl.at/chmxZ

✍🏻สามารถมายื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียน (ห้องวิชาการ) หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ >>> http://www.chauat.ac.th หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ที่แนบมาในประกาศ