กิจกรรมการหาเสียง พรรคคะวะโต #2 EP.18 | CU TOGETHER “ช.อ.ยุคใหม่ ช.อ.ที่ 1