การแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน (ระหว่างวันที่ 1-26 สิงหาคม 2565) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เรียน คุณครูที่ปรึกษา คุณครูประจำวิชา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนทุกท่าน

ตามที่ทางโรงเรียนชะอวดได้เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น
จากการกำกับติดตามของโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1-26 สิงหาคม 2565) พบว่ามีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนทั้งหมด จำนวน 388 คน ซึ่งถือว่าเป็นยอดจำนวนนักเรียนที่สูงมาก
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากคุณครูที่ปรึกษา คุณครูประจำวิชา และผู้ปกครองของนักเรียน ช่วยแจ้งไปยังนักเรียน พร้อมทั้งกำกับ ติดตามให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนดังกล่าวเคลียร์ภาระงานที่คั่งค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 หากไม่ดำเนินการทางโรงเรียนจะแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มดังกล่าวโดยการจัดการเรียน On hand ในวันเสาร์ ที่ 10 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการติด 0,ร,มส และ มผ ในส่วนของรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ
นายอนันทน์ แดงเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด

รายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>> https://drive.google.com/file/d/1vqPBaQR5kze51l6RN6Bd-mnPUykoRNkR/view?usp=sharing

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >>> https://drive.google.com/file/d/1wnxiMd55RZRGEiKPrbE44tjbBPJN2Qi-/view?usp=sharing

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>> https://drive.google.com/file/d/1VJSthbnzufsA3aC52lA7qOZRbkkGuhXQ/view?usp=sharing

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> https://drive.google.com/file/d/15lUOOSefNhNZ958duYh4pvVaa_bSVJSw/view?usp=sharing

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >>> https://drive.google.com/file/d/1yxRldF00F9hQsaB-KE8sefad0L3ke7o9/view?usp=sharing

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >>> https://drive.google.com/file/d/13H98NbAKAOaOQyGLcwUWOmL1l7sqvNQs/view?usp=sharing