นักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) ในโอกาสได้รับรางวัลเด็กดีของแผ่นดิน (Z-Idol)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนางสาวรสสุคนธ์ ชัยยา นางสาวสุรัฐญากาญ จิตต์สำรวย และนางสาวเจนจิรา ทองจันทร์แก้ว นักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) ในโอกาสได้รับรางวัลเด็กดีของแผ่นดิน (Z-Idol)
“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”