นักเรียนโครงการ SMP ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน VSS TEST 2021

โรงเรียนชะอวด ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัฐชา ศรีเมฆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) เข้าร่วมสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศด้านวิชาการ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) VSS TEST 2021 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”