กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายเชาวลิตร ศรีใหม่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายสุเมธ แก้วเนิน

ครู คศ.3

 

นายธีระศักดิ์ อินทร์ช่วย

ครู คศ.3

นายสมพร แก้วเกลี้ยง

ครู คศ.2

นางสาวหนึ่งฤทัย นวลพลับ

ครู อัตราจ้าง

 505 total views,  6 views today