รายงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาสังคมศึกษาเรื่องประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง โดยการเรียนรู้แบบไฮบริด ใช้สื่อออนไลน์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชะอวด

[doc id=249]

 188 total views,  2 views today