รายชื่อครูและนักเรียน สังกัดพรรคสีต่างๆ

รายชื่อครูและนักเรียน สังกัดพรรคสีต่างๆ
ในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนชะอวด “อินทนิลเกมส์” ปีการศึกษา 2565 โดยมีกำหนดการแข่งขัน ดังนี้
1. กีฬา >>> ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565
2. กรีฑา >>> ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”