วันสถาปนาโรงเรียนชะอวด ครบรอบ 66 ปี

โรงเรียนชะอวดขอเรียนเชิญครูเก่า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชะอวด ครบรอบ 66 ปี ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอินทนิลนุสรณ์ โรงเรียนชะอวด