กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 และม.4 ปีการศึกษา 2565

#ประกาศโรงเรียนชะอวด
เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.2 และม.4 ปีการศึกษา 2565
>>> กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 11.30น.
>>> กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2 วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 15.30น.
>>> กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 15.30น.
*** ณ หอประชุมอินทนิลนุสรณ์ นักเรียนมาตามวัน เวลาที่กำหนด แต่งชุดนักเรียน ทรงผมตามระเบียบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID – 19 อย่างเคร่งครัด***
🔰หมายเหตุ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเสร็จ จึงค่อยซื้ออุปกรณ์การเรียน