ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนายเมธาวี กัณหาอุดม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชะอวด

10 มิถุนายน 2566
โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)

คณะผู้บริหารฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนชะอวดขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนายเมธาวี กัณหาอุดม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชะอวด ในโอกาสได้รับรางวัล เหรียญทอง รายการแข่งขันประเภท วิ่งผลัด 4×400 เมตร ชาย ด้วยสถิติ 3:08.34 นาที ในการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2023 ณ เมืองเยชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ.2023 ที่ผ่านมา
นับเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติที่น่ายกย่อง ตัวอย่างที่น่าชื่นชม “นักเรียนคนเก่ง คนดี ศรี ช.อ.” ของโรงเรียนชะอวดอีกคนหนึ่ง

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”