ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามหากุศล “67 ปี สร้างโดม สร้างร่มให้น้อง”

โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)
>>> โรงเรียนชะอวดร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชะอวด สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชะอวด ชมรมครูเก่าโรงเรียนชะอวด เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนชะอวด คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชะอวด คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนชะอวด และภาคีเครือข่ายโรงเรียนชะอวด

>>> ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามหากุศล “67 ปี สร้างโดม สร้างร่มให้น้อง” (จำนวน 1,000 กอง กองละ 3,000 บาท) โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนชะอวด ครบรอบ 67 ปี

** วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (โดม) ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร

** งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

** บริจาคสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี “ระดมทุนเพื่อสร้างโดมให้น้องโรงเรียนชะอวด”
เลขที่บัญชี 822-0-71193-0

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”

>> ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ท่านจงเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ