นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)

วันนี้ คณะผู้บริหารฯ นำโดยนายอนันทน์ แดงเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยในวันนี้ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และจะตามด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นลำดับถัดไปจนครบทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อเป็นการยกย่อง ชื่นชมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนต่อไป

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”

ลิ้งรูปภาพ    https://photos.app.goo.gl/JJdcCKZTRLfwFqza7

 

Loading