ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัว/มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

#ประกาศโรงเรียนชะอวด

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนรายงานตัว/มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
*** ม.1 รายงานตัว/มอบตัว วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 >>> https://drive.google.com/file/d/1ufqiEBYPPydfOtEUz4tfUs5mYZqjgLBU/view?usp=sharing
*** ม.4 รายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565>>> https://drive.google.com/file/d/1E6usSaXRYpjQFTcC4H1ANcVrOw1oDQBp/view?usp=sharing