กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนชะอวด

  • กำหนดเปิดเรียนตั้งแต่วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
  •  เนื่องด้วยตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ดังนั้นในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน จะสลับเรียนระหว่าง On site กับ Online (ตามตารางแนบ)
  • นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (SMP) ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย เปิดเรียนแบบ On site ทุกวันตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้น
  •  กำหนดเปิดเรียนแบบ On site ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป