ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565
*** ม.1 รายงานตัว/มอบตัว วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
*** ม.4 รายงานตัว/มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.1 >>>https://drive.google.com/…/1mD…/view…
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 >>>https://drive.google.com/…/1MIhOcxTySP3NEcZrPPj…/view…