การแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง การแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เรียน คุณครูที่ปรึกษา คุณครูประจำวิชา นักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนทุกท่าน

ตามที่ทางโรงเรียนชะอวดได้เปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น
จากการกำกับติดตามของโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2565) พบว่ามีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนทั้งหมด จำนวน 100 คน
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากคุณครูที่ปรึกษา คุณครูประจำวิชา และผู้ปกครองของนักเรียน ช่วยแจ้งไปยังนักเรียน พร้อมทั้งกำกับ ติดตามให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนดังกล่าวเคลียร์ภาระงานที่คั่งค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 หากไม่ดำเนินการทางโรงเรียนจะแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มดังกล่าวโดยการจัดการเรียน On hand ในวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการติด 0,ร,มส และ มผ ในส่วนของรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ
นายอนันทน์ แดงเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวด

รายชื่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง >>> https://drive.google.com/file/d/1WE1_yCLuP4Q-d_ZuBS3DR_lsYBfPLk9f/view?usp=sharing