ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชะอวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1080210796
รหัส Smis 8 หลัก :
  80032005
รหัส Obec 6 หลัก :
  210796
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชะอวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  cha-uat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   
ตำบล :
  ชะอวด
อำเภอ :
  ชะอวด
จังหวัด :
  นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ :
  80180
โทรศัพท์ :
  075381377
โทรสาร :
  075380670
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  chauat@nksrat.lac.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะอวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

 

[pdf-embedder url=”http://chauat.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/ข้อมูลพื้นฐาน.pdf”]

 

Loading