เพลงประจำโรงเรียน

น้ำเงินขาวชาว ช.อ.                     อักษรย่องามสมสังคมประจักษ์

ใฝ่เรียนใฝ่รู้พร้อมพรัก                  สมานสมัครรักถิ่นบ้านเรา

คุณธรรมนำความรู้                      พร้อมก้าวสู่ทันโลกประชาคมเขา
รักวิถีไทยแนบเนา                       ชาว ช.อ. เราสุขภาพแข็งแรง

อยู่ต้นน้ำเสมือนต้นความคิด          ใฝ่ใจผูกมิตรไปทุกหนทุกแห่ง
วิสัยทัศน์ไม่เปลี่ยนแปลง               พร้อมร่วมแรงร่วมใจใฝ่ทำดี

น้ำเงินขาวชาว ช.อ.                     อักษรย่อสัญลักษณ์คือศักดิ์ศรี
พลังเราสู้พร้อมยอมพลี                 เพื่อ ช.อ. นี้ ช.อ. ที่รักของเรา

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

Loading