ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ “CU Pretest 2022” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

#ประกาศ
โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)

>>> ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ “CU Pretest 2022” ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”

File name : -ป.6.pdf