กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนชะอวด
เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”