ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนชะอวด (โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชะอวด)
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565

*** ได้ลำดับที่ 12 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช (จากทั้งหมด 87 โรงเรียน)

*** เหรียญรางวัล 101 เหรียญทอง , 44 เหรียญเงิน และ 33 เหรียญทองแดง

*** ได้ลำดับที่ 1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอชะอวด

“ช.อ.ยุคใหม่ >>> ช.อ.ที่ 1”